Ogłoszenia

"Profilaktyka 40 PLUS"

SGZOZ informuje, że program "Profilaktyka 40 PLUS" został przedłużony do 31 grudnia 2024.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych.

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert do "Konkurs na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych".

 

 

Konkurs na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Pisudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.),

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert