Metropolis 1 Metropolis 2 Metropolis 3

AKCJA SZCZEPIEŃ P/PNEUMOKOKOM

Akcja obejmuje dzieci urodzone w rocznikach 2013-2016.

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Cylk szczepienia dwudawkowy.

Kwalifikacja dzieci do szczepienia do dnia 20.04.2018r.

Więcej informacji dla chętnych do szczepienia w poradni POZ dla dzieci

nr tel. 14 642 20 11

NOWY LEKARZ W PORADNI POZ DLA DZIECI

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że od dnia 15 stycznia 2018r. w poradni POZ dla dzieci przyjmuje lek.med. w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej Mariola Jagieło.

SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza pacjentów, którzy omyłkowo wybrali inne przychodnie POZ do powrotu.

W ostatnim czasie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał wiele sygnałów od pacjentów o przypadkowym wyborze innej przychodni POZ i chęci powrotu do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w Miejskiej Przychodni przy ul. Piłsudskiego 23. Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Świętek serdecznie zaprasza te osoby do ponownego składania deklaracji w przychodni SGZOZ. Powrót nie wiążę się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.