Ogłoszenia

Informacja dla pacjentów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do pacjentów SGZOZ, którzy byli hospitalizowani, aby po każdorazowym takim leczeniu podczas planowanej wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostarczyli KARTĘ INFORMACYJNĄ ( lub jej kserokopię) potwierdzającą przebyte leczenie. Będzie to bardzo pomocne w związku z kontynuacją dalszego leczenia przez lekarza POZ.

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Szczegóły dot. szczepień do uzgodnienia w przychodni pod nr telefonu

014 642 24 05,    014 642 31 98

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021