Metropolis 1 Metropolis 2 Metropolis 3

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych.

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert do "Konkurs na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych".

 

 

Konkurs na wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych oraz serologicznych

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Pisudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.),

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

"ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU"

Idea obchodzonego w Polsce i na świecie "Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu" ma na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa globalnie i lokalnie na skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, a przede wszystkim na skutki zdrowotne, które spowodowane są paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów. Zachecanie osob palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania na tzw.