Oświadczenie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 23

Oświadcza,

 że

w związku z pojawiającymi się fałszywymi, nieprawdziwymi informacjami przy okazji zbierania konkurencyjnych deklaracji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej poz, położnej środowiskowej poz jakoby Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zapewniający opiekę zdrowotną poprzez Miejską Przychodnie oraz Ośrodki Zdrowia  w Radgoszczy i Luszowicach, miał się ku upadkowi są bezpodstawne, krzywdzące, wykorzystywane do własnych niskich celów pomniejszania  pozytywnej opinii jaką cieszy się wśród mieszkańców.

Faktem jest, że władze Gminy Radgoszcz podjęły działania zmierzające do usamodzielnienia Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez wyłączenie z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Ośrodków Zdrowia w Radgoszczy i Luszowicach zapewniających opiekę medyczną  mieszkańcom Gminy Radgoszczz dniem 1 lipca 2013 roku.

Stan ten w żadnym wypadku nie wpłynie na ograniczenie dotychczasowej działalności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, wręcz przeciwnie poprzez planowaną restrukturyzacje usprawni dotychczasową działalność.

 

                                                                                                                                                       Dyrekcja SGZOZ