Funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach POZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło funkcjonalności obsługi elektronicznej deklaracji w zakresie:

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

-  wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

adress strony https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wybor-lekarza-pielegniarki-poloznej-poz