Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny3- Wsparcie Placówek POZ’’

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 23 Realizuje projekt pn.,, Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny3- Wsparcie Placówek POZ’’. Planowany do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9,2 Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 9.2.1Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID- 19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie( Biuro Inwestycji Strategicznych).

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 23 otrzyma dofinansowanie na zakup:

1. Wyroby medyczne jednorazowego użytku( maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, prześcieradła jednorazowe)

2. Środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni

3. Środki do dezynfekcji osobistej

4. Lampy bakteriobójcze przepływowe 4 sztuki

5. Zamgławiacz na kółkach 1 sztuka

6. Aparat do EKG 1 sztuka

7. Koncentrator tlenu 1 sztuka

8. Spirometr 1 sztuka

9. Nebulizator 1 sztuka

10. Worki ambu z wyposażeniem 2 zestawy

11. Bramki do automatycznego pomiaru temperatury ciała i bezdotykowej dezynfekcji rąk 2 sztuki

12. Defibrylator z wyposażeniem 1 sztuka

Łączna wartość zadania grantowego 57.558,64 zł. w tym : 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego 15% ze środków własnych