Badania kandydatów na kierowców

Lp.

Nazwa badania

Cena brutto (zł)

1. Badania kandydatów na kierowców

180,00

Badanie wykonuje w godzinach pracy lek. specjalista chorób wewnętrznych Danuta Kulik