System eWUŚ

System eWUŚ

Uprzejmie informujemy, że w Naszej  Przychodni od 1.01.2013r. wdrożony został system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów) - eWUŚ.

Dla pacjentów oznacza to możliwość korzystania z naszych usług dostępnych w ramach NFZ bez konieczności okazywania aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

Obecnie podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest elektroniczne potwierdzanie przez pracowników Rejestracji placówek medycznych uprawnień Pacjenta w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie numeru PESEL zweryfikowanego z dokumentem tożsamości, a w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica.

W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub NFZ nie potwierdzi Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, to będziesz mógł przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a także złożyć oświadczenie.