Kierownictwo

 

Dyrektor: mgr inż. Stanisław Świętek

Zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa: lek. med. Danuta Kulik