Informacja dla pacjentów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do pacjentów SGZOZ, którzy byli hospitalizowani, aby po każdorazowym takim leczeniu podczas planowanej wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dostarczyli KARTĘ INFORMACYJNĄ ( lub jej kserokopię) potwierdzającą przebyte leczenie. Będzie to bardzo pomocne w związku z kontynuacją dalszego leczenia przez lekarza POZ.