Historia

 • 18 czerwiec  1999 rok to data podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Dąbrowa Tarnowska, w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, poprzez wydzielenie Miejskich i Gminnych jednostek organizacyjnych, będących dotychczas w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej a wykonujących podstawową Opiekę Zdrowotną na terenie miast i gmin. Powołując Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej dla których samorządy będą organami założycielskimi.
 •  16 lipca 1999 rok. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej  Uchwałą „w sprawie utworzenia Samodzielnej Publicznej Placówki Służby Zdrowia w Dąbrowie Tarnowskiej”, wyraziła wolę utworzenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na bazie wyodrębnionych składników majątkowych i kadrowych przekazanych gminie nieodpłatnie przez Radę Powiatu przyjmując również pełnienie funkcji Organu Założycielskiego.
 • 17 wrzrześnia 1999 rok  Rada Miejska podjeła uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • 21 grudnia 1999 rok. Zarząd Gminy Dąbrowa Tarnowska realizując wymienione wyżej uchwały w wyniku postępowania konkursowego powołuje Kierownika SG ZOZ, który po przygotowaniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów a szczególnie pozytywnej Opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Małopolski Urząd Wojewódzki decyzją z dnia 2 lutego 2000 r. postanowił wpisać do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o nazwie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podobnego wpisu do Rejestru Sądowego  dokonał swoim  postanowieniem Sąd Rejonowy w Tarnowie z dnia 23 lutego 2000 r.
 • 1 kwietnia 2000 rok. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, a szczególnie wchodzące w jego skład placówki Miejska Przychodnia w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Ośrodki Zdrowia w Radgoszczy i Luszowicach podjęły realizację usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Specjalistycznej w zakresie ginekologii
   i położnictwa, stomatologii i higieny szkolnej.
 • Od stycznia 2009 roku w ramach organizacji rehabilitacji medycznej uruchomiono Specjalistyczną Lekarską Poradnię Rehabilitacyjną.
 • 1 kwiecień 2011 rok - 10 lat działalności SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.
  Uroczystość X-lecia odbyła się 8 maja 2011r. Rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną. Dalszą część uroczysości kontynuowano w budynku Przychodni. O chistorii działalności Przychodni przypomniał Dyrektor placówki mgr Władysław Wcisło a następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska mgr inż. Stanisław Początek i Wice Burmistrz Gminy Radgoszcz

 • 1 listopada 2013r.-  odłączenie sie Ośrodków Zdrowia w Radgoszczy i Luszowicach od SGZOZ.